زیست شناسی و قدرت شکارگری کفشدوزک (Stethorus punctillum Weise (Col. Coccinellidae و سن شکارگر Orius minutus (L.) (Hym. (Anthocoridae با تغذیه از کنه قرمز اروپایی Panonychus ulmi Koch در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 پژوهنده آفات گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

2 استادیار دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology And Efficiency of Orius minutus (L.) and Stethorus punctillum Weise by Feeding on the Red Spider Mites Panonychus ulmi Koch in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • R. Eslami Zadeh 1
  • A. A. Pormirza 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red spider mite
  • Predator