بررسی حشرات مولد عسلک (Honeydew) در استان تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی وزارت کشاورزی تهران

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Honeydew Producing Insects in Tehran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • B. Heydari Alizadeh 1
  • M. S. Mossadegh 2