بخشی از فون کفشدوزکهای خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Some of the Lady-birds (Coccinellidae) Fauna of Khuzestan, Southwest, Iran

نویسندگان [English]

  • M. S. Mossadegh
  • F. Kocheili