بخشی از فون کفشدوزکهای (Coleoptera: Coccinellidae) استان کرمان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Part f the Fauna of Coccinellids (Col: Coccinellidae) Kerman Province

نویسندگان [English]

  • N. Kohpayehzadeh isfahany 1
  • M. S. Mossadegh 2