بررسی تغییرات جمعیت عسلک پنبه (Bemisia tabaci Gennad (Homop., Aleyrodidae و تعیین میزان جلب آن به ارقام مختلف سویا در اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی سابق دانشگاه شهید چمران


عنوان مقاله [English]

A Study on Population Dynamics of White Fly Bemisia tabaci Gennad (Homop., Aleyrodidae) and its Attraction Rate to Soybean Varieties in Ahwaz, Iran.

نویسندگان [English]

  • F. Kocheili 1
  • A. A. Komeili 2