قسمتی از فون کنه های گیاهی خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

A Checklist of Plant Mites (Acari) of Khuzestan, Southwestern Iran

نویسنده [English]

  • K. Kamali