منابع شهد و گرده در دشت خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Nectar and Pollen Sources in the Plane of Khuzestan, Iran

نویسنده [English]

  • M. S. Mossadegh