اثر تراکم اسپر بر روی قدرت جوانه زدن در زنگ قهوه ای جو

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز


عنوان مقاله [English]

Effect of Spore Density on Spore Germination in Barley Brown Rust

نویسنده [English]

  • M. Fallah Rastegar