مگس جوانه سودان گراس-اولین گزارش از خسارت آفت در گرامینه های علوفه ای ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جندی شاپور

2 دانشیار دانشگاه جندی شاپور


عنوان مقاله [English]

Sudangrass Shoot Fly, Atherigona Varia Infestation in Iran

نویسندگان [English]

  • K. Kamali 1
  • H. Hodjat 2
  • A. Kashani 2