بررسی قارچ-ریشه های (میکوریز) مرکبات در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

A Survey of Citrus Mycorrhizal Fungi in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Mehravaran 1
  • V. Minassian 2