درجه آلودگی پنبه به آفات و آزمایش تاثیر سم بر کرم خاردار در اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جندی شاپور اهواز

2 کارشناس دانشگاه جندی شاپور اهواز


عنوان مقاله [English]

Cotton Pest Infestation in Ahvaz and the Effect of Insecticides to Control Spiny Bollworm

نویسندگان [English]

  • S. H. Hodjat 1
  • E. Soleiman-Nejadian 2