اثر کود نانو پتاس، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید روی رشد گیاه گوجه فرنگی و کنترل نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی، گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه گیاه پزشکی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به صورت دو آزمایش جداگانه طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول اثر کودهای سولفات پتاسیم، نانو پتاس و اسید سالیسیلیک (SA) روی رشد گوجه فرنگی عاری از نماتد بررسی گردید. در آزمایش دوم اثر کودهای مذکور و SA به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی روی رشد گیاه و کنترل نماتد مطالعه شد. مقدار توصیه شده‌ی سولفات پتاسیم مورد نیاز برای هر گلدان یک کیلوگرمی محاسبه و یک هفته قبل از کاشت به خاک افزوده شد. محلول پاشی پتاس نانو سه روز قبل و دو هفته بعد از مایه زنی گیاهچه‏ ها با نماتد انجام شد. سالسیلیک اسید 24 ساعت قبل و یک هفته بعد از مایه ‏زنی با نماتد محلول پاشی گردید. گیاهچه ‏ها در مرحله ‏ی چهار برگی با پنج عدد تخم و لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica به ازای هر گرم خاک مایه ‏زنی و پس از هشت هفته برداشت شدند. بیشترین فاکتورهای رشدی گیاه عاری از نماتد زمانی دیده شد که عنصر پتاسیم به فرم نانو در اختیار گیاه قرار گرفت یا با SA محلول پاشی شد. در گیاهان آلوده به نماتد، محلول پاشی با SA و استفاده از کود پتاسه نانو باعث رشد بهتر گیاه و تکثیر کمتر نماتد (در حد کادوزافوس) می‌گردد. اگر امکان محلول پاشی با SA وجود نداشته باشد، استفاده از کود سولفات پتاسیم اگرچه رشد بهتر گیاه را موجب نمی‌شود اما با کاهش جمعیت نهایی نماتد در طول رشد گیاه میزبان، در دراز مدت اثر بهتری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nano-K, potassium sulphate and salicylic acid on tomato growth and control of root-knot nematode (Meloidogyne javanica)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Moosavi 2
2 Department of Plant Pathology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The current study was performed in two separate experiments. In the first experiment, the effect of Nano-K and potassium sulphate fertilizers as well as salicylic acid (SA) was assessed on the growth of nematode-free tomato plants. In the second experiment, the effect of mentioned fertilizers and SA was investigated on plant growth and nematode control in a completely randomized factorial design. The recommended dose of potassium sulphate was mixed with the soil of one kg pot a week prior to planting tomato seeds. Nano-K fertilizer was sprayed on tomato seedlings three days before- and two weeks after-nematode inoculation. SA was sprayed 24 h before- and one week after-nematode inoculation. Tomato seedlings were inoculated with five eggs and second stage juveniles of Meloidogyne javanica at the four-leaf stage. The pots were kept in a green house for eight weeks. The highest growth of nematode-free tomato plants was seen in the pots that were sprayed with Nano-K or SA. In the nematode-infected plants, the highest plant growth and lowest nematode reproduction occurred when the plants were sprayed with SA and nano-K. When spraying with SA was not feasible, application of potassium sulphate did not resulted in the best plant growth, but it can be more effective in reducing the population density of M. javanica in long-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium fertilizer
  • Nano fertilizer
  • Control
  • Root-knot nematode