ارزیابی دو رویکرد غیرترایخت‌سازی در راه‌اندازی تداخل آران‌ای بر علیه ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسنده

استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/ppr.2021.17177

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Two Nontransformative Approaches in Triggering RNAi against Tomato Yellow Leaf Curl Virus

نویسنده [English]

  • S. Tabein
Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.