سازوکار مقاومت به فوزالون در شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella(Lepidoptera: Plutellidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Resistance Mechanisms of Diamond Back Moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) to Phosalone

نویسندگان [English]

  • M. Zolfaghari 1
  • M. Ghadamyari 2
  • H. Mosallanejad 3
1 1Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Entomology Research Department, Tehran, Iran