نویسنده = شیشه بر، پرویز
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تاثیر رقم گلابی برسطح تعادل جمعیت پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola (Foerster)) در شرایط طبیعی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-106

10.22055/ppr.2017.16961.1219

محمد سعید امامی؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ پرویز شیشه‌بر


2. خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی‌چینی در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-69

10.22055/ppr.2016.11973

اعظم فروزان؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق


5. فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-124

10.22055/ppr.2015.11233

لیلا عادلی؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


6. تغییرات فصلی جمعیت سفیدبالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) در جنوب خوزستان

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 15-24

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده


7. زیست شناسی سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae) روی چهار رقم نیشکر در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 49-56

مهرنوش مینائی مقدم؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان زاده


8. بررسی تاریخچه زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephen.) (Neu.Chrysopidae) بر روی سه گونه شته طعمه در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-22

شکوفه زراعتی؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد ولی تقدسی؛ حسین حیدری