نویسنده = طالبی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. پارامترهای جدول زندگی زنبور Cephalonomia tarsalis (Hym.: Bethylidae) پارازیتوئید شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-46

10.22055/ppr.2019.15355

محمد رضا علی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ محمد مهرآبادی


2. بررسی خصوصیات مرفولوژیک و بیولوژیک (Megaselia scalaris (Diprea: Phoridae، آفت مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 45-57

10.22055/ppr.2005.12760

عباسعلی زمانی؛ علی اصغر طالبی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ یعقوب فتحی پور