نویسنده = غزوی، مهران
تعداد مقالات: 2
1. بیواکولوژی سوسک‌های قهوه‌ای گندم Miltotrogus caucasicus و Tanyproctus ganglbaueri در غرب ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-31

10.22055/ppr.2019.14287

هانا حاجی اللهوردی پور؛ شهلا باقری متین؛ مهران غزوی


2. حساسیت دو گونه آفات انباری به قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin بر اساس دو روش زیست سنجی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

10.22055/ppr.2016.11970

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی؛ علی محمدی پور