نویسنده = حجت، سید حسین
تعداد مقالات: 6
2. گونه های سیرفیده از جنس (Syritta (Dip.: Syrphidae در خوزستان و کلید شناسایی آنها

دوره 28، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 201-204

10.22055/ppr.2006.12753

ابوفاضل دوستی؛ سید حسین حجت؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


3. فون شته های درختان میوه هسته دار منطقه مشهد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-6

10.22055/ppr.2005.12757

سعیده نوربخش؛ سید حسین حجت؛ مهدی مدرس اول


5. کلید شناسایی جنس های بکر زا و بی بال خوزستان

دوره 7، شماره 1، تابستان 1359، صفحه 53-71

10.22055/ppr.1980.12884

و. ف. ایستاپ؛ سید حسین حجت


6. درجه آلودگی پنبه به آفات و آزمایش تاثیر سم بر کرم خاردار در اهواز

دوره 1، شماره 1، بهار 1354، صفحه 53-71

10.22055/ppr.1975.12911

سید حسین حجت؛ ابراهیم سلیمان نژادیان