نویسنده = عباسی، مهرداد
تعداد مقالات: 3
1. گونه های جدید برای فلور زنگ های خوزستان

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 45-61

10.22055/ppr.2005.12754

مهرداد عباسی؛ واهه میناسیان


2. جنبه هایی از بوم شناسی قارچهای راسته Uredinales در ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 127-142

10.22055/ppr.2002.12770

مهرداد عباسی؛ قربانعلی حجارود


3. فیلوژنی زنگ ها و بررسی روند تکامل در آنها

دوره 23، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 93-134

10.22055/ppr.2000.12783

مهرداد عباسی