نویسنده = حجت، حسین
تعداد مقالات: 2
1. فهرستی از شته ها و میزبانهای آنها در خوزستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1357، صفحه 10-24

10.22055/ppr.1978.12861

ویکتور ایستاپ؛ حسین حجت