دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تیر 1394، صفحه 1-124 

علمی پژوهشی-فارسی

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی

صفحه 1-12

10.22055/ppr.2015.11234

شفیقه اسکندری؛ غلامرضا نیکنام؛ اکبر کارگربیده


فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

صفحه 113-124

10.22055/ppr.2015.11233

لیلا عادلی؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق