دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، بهار 1399 
2. رابطه بین میزان وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی

صفحه 17-29

10.22055/ppr.2020.15632

حمید نامورحمزانلویی؛ محمدعلی آقاجانی؛ صفرعلی مهدیان؛ اسماعیل بخشنده


5. شناسایی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط جنگل‏های شهرستان خرم‌آباد

صفحه 67-81

10.22055/ppr.2020.15658

فاطمه مهرابیان؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش‌نیا


6. ویژگی‌های زیستی سرخرطومی‌های ساقه‌خوار کلزا (Ceutorhynchus spp. (Col: Curculionidae در برخی مناطق کشور

صفحه 83-95

10.22055/ppr.2020.15727

علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ روشنک قربانی؛ محمد تقی مبشری؛ هیوا ناصر زاده