دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، شهریور 1399 

علمی پژوهشی-فارسی

اثرات کشندگی و زیرکشندگی روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

صفحه 1-18

10.22055/ppr.2020.15882

سیروس آقاجانزاده؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ محمود حسن‌زاده؛ اسماعیل غلامیان