دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، فروردین 1401 

علمی پژوهشی-فارسی

1. تداخل متقابل کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae با تغذیه از تخم مگس خانگی Musca domestica

صفحه 1-11

10.22055/ppr.2021.17251

راحله شیرعلی‌زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ سارا فرحی


گزارش کوتاه-انگلیسی

2. کاربرد ژن COI در تشخیص زنبور Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae) ، پارازیتوئید Phenacoccus solenopsis Tinsley در ایران

صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

مهدی اسفندیاری؛ ندا مهرآور؛ پگاه سهیلی فر؛ محمد سعید مصدق


علمی پژوهشی-فارسی

3. بررسی بیمارگری جدایه‌های ایرانی قارچ‌های Akanthomyces lecanii و A. muscarius روی شته‌ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)

صفحه 19-28

10.22055/ppr.2021.17246

تهمینه سلطانی؛ فاطمه یاراحمدی؛ علی رجب‌پور؛ محمد حامد قدوم پاریزی‌پور


گزارش کوتاه-فارسی

5. بررسی آلودگی‌های ویروسی در ارقام پرکاربرد تجاری ذرت در شمال استان خوزستان

صفحه 39-44

10.22055/ppr.2022.17364

محسن حسنی؛ مائده لطفی پور؛ محمد حسین محمد حسین طبیب؛ محمد محمد قاسمی نژاد