دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، فروردین 1401 

علمی پژوهشی-فارسی

تداخل متقابل کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae با تغذیه از تخم مگس خانگی Musca domestica

صفحه 1-11

10.22055/ppr.2021.17251

راحله شیرعلی‌زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ سارا فرحی


علمی پژوهشی-فارسی

بررسی بیمارگری جدایه‌های ایرانی قارچ‌های Akanthomyces lecanii و A. muscarius روی شته‌ی سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli)

صفحه 19-28

10.22055/ppr.2021.17246

تهمینه سلطانی؛ فاطمه یاراحمدی؛ علی رجب‌پور؛ محمد حامد قدوم پاریزی‌پور


گزارش کوتاه-فارسی

بررسی آلودگی‌های ویروسی در ارقام پرکاربرد تجاری ذرت در شمال استان خوزستان

صفحه 39-44

10.22055/ppr.2022.17364

محسن حسنی؛ مائده لطفی پور؛ محمد حسین محمد حسین طبیب؛ محمد محمد قاسمی نژاد


علمی پژوهشی-فارسی

تأثیر برهم‌کنش تغذیه‌ای بین محرک‌های رشد گیاه و شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، بر فرآیند‌های فیزیولوژیکی کفشدوزک دو نقطه‌ای، Adalia bipunctata L.

صفحه 65-82

10.22055/ppr.2022.17365

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ آرش زیبایی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن ‌پور؛ بهرام ناصری