دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-156 

علمی پژوهشی-فارسی

اثر سمیت سه اسانس گیاهی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو سن چهارم بید غلات، Sitotroga cerealella (Oliver)

صفحه 1-16

10.22055/ppr.2022.17384

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مسعود علیرضایی؛ شهریار جعفری؛ مژگان مردانی طلایی


علمی پژوهشی -انگلیسی

Effects of sub-lethal concentrations of Biomite® on life-history traits of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

صفحه 33-48

10.22055/ppr.2022.17436

Mohammad Reza Havasi؛ Katayoon Kheradmand؛ Hadi Mosallanejad؛ Yaghoub Fathipour


علمی پژوهشی-فارسی

سازوکار مقاومت به فوزالون در شب‌پره پشت‌الماسی Plutella xylostella(Lep.: Plutellidae)

صفحه 49-62

10.22055/ppr.2022.17407

مریم ذوالفقاری؛ محمد قدمیاری؛ هادی مصلی نژاد


گزارش کوتاه-فارسی

بررسی القای دیاپوز در لاروهای Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)

صفحه 85-90

10.22055/ppr.2022.17525

بهرام ناصری؛ فروغ بیدار؛ جواد سلمانی مغانلو