دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-142 

علمی پژوهشی-فارسی

ارزیابی حساسیت برخی ارقام لوبیا به گونه مرکب ‌Fusarium solani، عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در ایران

صفحه 129-142

10.22055/ppr.2023.43424.1687

اسماعیل راه خدایی؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ رضا فرخی‌نژاد