اهداف و چشم انداز

اهداف 

اهداف مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت آفات و بیماری های گیاهی توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در چهار شماره در سال منتشر می­شود.


محورهای موضوعی نشریه 
 • قارچ شناسی گیاهی 
 • باکتری شناسی گیاهی
 • ویروس شناسی گیاهی 
 • نماتد شناسی گیاهی 
 • میکروارگانیسم های مرتبط با گیاهان
 • بر هم کنش میکروب-گیاه
 • اکولوژی حشرات (زیست شناسی حشرات)
 • مدیریت تلفیقی آفات 
 • بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی و فیزیولوژِی حشرات 
 • سم شناسی حشرات 
 • کنه شناسی 
 • سیستماتیک حشرات 
 • کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریها
 • کنه ها و حشرات (آفات) محصولات انباری