اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1353)
تعداد دوره‌ها 42
تعداد شماره‌ها 91
تعداد مقالات 480
تعداد مشاهده مقاله 365485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 273478
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 33 %