اصول اخلاقی انتشار مقاله

وظایف داوران

 1. داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می­کنند.
 2. داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل: الف- عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است. ب- داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.
 3. کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
 4. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.
 5. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در لیست منابع همراه باشد.
 6. داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

 

وظایف نویسندگان

 1. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله (بیماری شناسی گیاهی-حشره شناسی کشاورزی) بوده و جنبه آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 2. مقالات ارسالی یا بخشی از آن نباید پیشتر و به طور همزمان برای هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور ارسال شده باشد.
 3.  مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم­ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند جهت بررسی برای چاپ به مجله ارسال شوند.
 4. مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.
 5. اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
 6. در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
 7. مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل  فرم‌ تعهدنامه  نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.
 8. مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.
 9. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
 10. امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می­بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.
 11. مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 12. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط) فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.
 13. نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان ها مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.  
 14. نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.
 15. نویسندگان موظفند در هر زمانی که لازم باشد داده­های خام مقاله را در اختیار هیئت تحریریه قرار دهند.