سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای اشتراک پایگاههای اطلاعاتی ISC ، می توانید با دفتر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با شماره تلفن 6468422-0711 تماس حاصل فرمایید.

و یا از طریق سایت http://ricest.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=49 فرم اشتراک را تکمیل و منتظر پاسخ نهایی باشید.