اخبار و اعلانات

بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران

  17 تا 20 شهریور 1399، زنجان http://24ippc.areeo.ac.ir/

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی حشره شناسی کشاورزی، سیدنی استرالیا

تاریخ برگزاری: 6 و 7 شهریور، 1399   https://waset.org/agricultural-entomology-conference-in-august-2020-in-sydney

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی پرورش زنبورعسل، باکو آذربایجان

تاریخ برگزاری: 31 شهریور، 1399   https://waset.org/apiculture-and-honey-bees-conference-in-october-2020-in-baku

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی پرورش زنبورعسل و برداشت عسل، تورنتو کانادا

تاریخ برگزاری: 31 شهریور و 1 مهر، 1399   https://waset.org/apiculture-and-honey-harvesting-conference-in-september-2020-in-toronto

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی مدیریت آفات کشاورزی، باکو آذربایجان

تاریخ برگزاری: 10 و 11 مهر، 1400   https://waset.org/agricultural-pest-management-conference-in-october-2020-in-baku

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی استراتژی های مدیریت آفات کشاورزی، آمستردام هلند

تاریخ برگزاری: 15 و 16 آبان، 1399   https://waset.org/agricultural-pest-management-strategies-conference-in-november-2020-in-amsterdam

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی پرورش زنبورعسل، دوبی امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر، 1399   https://waset.org/apiculture-conference-in-december-2020-in-dubai

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی حشره شناسی کشاورزی و کنترل آفات، وین اتریش

تاریخ برگزاری: 4 و 5 دی 1399   https://waset.org/agricultural-entomology-and-pest-control-conference-in-december-2020-in-vienna

مطالعه بیشتر

کنگره بین المللی در حشره شناسی کشاورزی و تحقیقاتی، توکیو ژاپن

توکیو ژاپن 18 و 19 دی، 1399   https://waset.org/agricultural-entomology-and-research-conference-in-january-2021-in-tokyo

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی تکنولوژی مدیریت آفات کشاورزی، دوبی، امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 26 و 27 دی، 1399   https://waset.org/agricultural-pest-management-technology-conference-in-february-2021-in-dubai

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی حشره شناسی کشاورزی و جنگل، بانکوک تایلند

بانکوک- تایلند 29 و 30 دی، 1399     https://waset.org/agricultural-and-forest-entomology-conference-in-january-2021-in-bangkok

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی مدیریت آفات کشاورزی، آمستردام هلند

تاریخ برگزاری: 2و 3 بهمن 1399   https://waset.org/advances-in-agricultural-pest-management-conference-in-january-2021-in-amsterdam

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی کنترل و مدیریت آفات کشاورزی، رم ایتالیا

تاریخ برگزاری: 30 بهمن و 1 اسفند، 1399   https://waset.org/agricultural-pest-control-and-management-conference-in-february-2021-in-rome

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی تکنولوژی های مدیریت آفات کشاورزی، میامی آمریکا

تاریخ برگزاری: 21 و 22 اسفند، 1399   https://waset.org/agricultural-pest-management-technologies-conference-in-march-2021-in-miami

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی پیشرفت های حشره شناسی کشاورزی، دوبی، امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 2 و 3 فروردین 1400   https://waset.org/advances-in-agricultural-entomology-conference-in-march-2021-in-dubai

مطالعه بیشتر

کنفرانس بین المللی حشره شناسی کشاورزی و مدیریت آفات، استانبول ترکیه

تاریخ برگزاری: 7 و 8 تیر، 1400   https://waset.org/agricultural-entomology-and-pest-management-conference-in-june-2021-in-istanbul

مطالعه بیشتر

بیست و ششمین کنگره حشره شناسی- هلسینکی، فنلاند

تاریخ برگزاری کنگره: 27 تیر لغایت 1 مرداد 1400   https://ice2020helsinki.fi/

مطالعه بیشتر