اخبار و اعلانات

بیست و پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران-1403

  17 تا 20 شهریور 1403، تهران http://25ippc.areeo.ac.ir/

مطالعه بیشتر

نشست مشترک سالانه انجمن حشره شناسی امریکا -فونیکس، 2024

November 10-13 in Phoenix, AZ https://www.entsoc.org/events/annual-meeting

مطالعه بیشتر