شرایط و ضوابط ارسال مقاله

ملاحظات اخلاقی نشریه

نشریه  گیاه پزشکی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، به عنوان عضوی از کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) خود را ملزم به پایبندی به قوانین، دستورالعملها و رهنمودهای کمیته اخلاق نشر می داند و در تمامی فرایندهای بررسی، انتشار و پیگیری تخلفات پژوهشی از قوانین کمیته اخلاق نشر تبعیت میکند.  جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعهدات نویسندگان و منشور اخلاقی انتشار مقاله بر اساس قوانین و دستورالعملهای کمیته اخلاق نشر، می توانید به این صفحه مراجعه نمایید:

 https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

منشور اخلاقی نشریه را می توانید در صفحه اخلاق نشر ملاحظه نمایید. 


شرایط و ضوابط اخلاقی و مسئولیت های نویسندگان
 • در این نشریه مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که فرم تعهد نامه و تعارض منافع  که به امضای نویسنده مسئول رسیده است، هنگام ثبت مقاله به عنوان فایل مکمل بارگذاری شده باشد.   
 • نظر به قدمت مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی) و چاپ مقالات در حوزه های مختلف حشره شناسی و بیماری شناسی، به نویسندگان پیشنهاد می‌شود که از مقالات مرتبط با تحقیق خود موجود در آرشیو مجله استفاده نمایند. برای یافتن مقالات مرتبط، نویسندگان می‌توانند از لینک جستجوی فارسی برای کلید واژه‌های فارسی و همچنین از لینک جستجوی انگلیسی برای کلید واژه‌های انگلیسی استفاده نمایند.
 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند. 
 • مقاله بایستی مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده/نویسندگان بوده و مسئولیت صحت مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسندگان است. 
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید 
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها در فرم تعارض منافع بیان شده باشد.
 • تلاش مجله این است که داوری مقالات فارسی و انگلیسی ارسالی به مجله، در کمتر از دو ماه انجام پذیرد. 
 • مقالات انگلیسی پذیرش شده نسبت به مقالات فارسی، در اولویت چاپ قرار دارند. 
 • این مجله هیچ مبلغی بابت بررسی، داوری اولیه و چاپ مقاله (فارسی و انگلیسی) از نویسندگان دریافت نمی‌ نماید. 
 • مقاله ارسالی نباید قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
 • صفحه‌های مقاله باید دارای شماره بوده و با احتساب جدول ها و شکل ها و منابع، حداکثر در 7500 کلمه تنظیم شده باشد.
 • در خصوص مقالات فارسی، قبل از صدور پذیرش مقاله، نیاز است که نویسندگان نسخه نهایی خلاصه مقاله انگلیسی (چکیده مبسوط) را پس از تأیید مجله جهت ادیت به یک موسسه معتبر ویرایشی ارسال نمایند. در این ارتباط موسسات معتبر زیر پیشنهاد می شود:                                   

موسسه رادان ( http://englishedit.ir/)،  ترجمیک (https://tarjomic.com/)

 • در ادامه نیاز است که نویسندگان نسخه ادیت شده را همراه با فایل ترک چنج و گواهی ادیت به مجله ارسال نماید تا پذیرش مقاله صادر شود.                      
 • هیئت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز بوده و هرگونه تغییر در ترتیب نویسندگان و متن مقاله پس از پذیرش نهایی قابل قبول نخواهد بود.
 • در تمام مراحل داوری نیاز است که نویسندگان تغییرات انجام شده در نسخه اصلاح شده را (مطابق با نظر و پیشنهادات داوران) با فونت قرمز مشخص نماید و سپس به مجله ارسال نماید. ارسال مقالات اصلاح شده بدون رعایت این مهم، برگشت داده خواهد شد.   
 • هیئت تحریریه نسبت به ارایه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی باشد.
 • چنانچه در هر مرحله از روند بررسی مقاله، مجله متوجه مغایرتی در اصول اخلاقی و علمی مرتبط با چاپ مقالات توسط نویسنده/نویسندگان مقاله شود، مختار است یک طرفه ادامه روند بررسی مقاله را متوقف نموده و آن را حذف نماید.
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.

تغییر در مشخصات نویسندگان
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد.
 • هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد.

معیارهای تألیف 

نویسندگان باید تضمین کنند که در خلق اثر به شکل ارائه شده شرکت کرده اند و حقوق قانونی هیچ نویسنده دیگری (مثلاً حق چاپ) را در این فرآیند نقض نکرده اند. 

هر نویسنده ای که نامش در مقاله ثبت شده است لازم است مشارکت در موارد زیر را داشته باشد:  

 • سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها؛
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی؛
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله؛
 • پذیرش مسئولیت عمومی محتوای اثر.