ارزیابی آزمایشگاهی مواد شیمیایی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران آهواز

2 استاد داشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of Chemical Additives as Feeding Stimulants for Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

نویسندگان [English]

  • B. Habibpour 1
  • M. S. Mossadegh 2
  • S. Moharramipour 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microcerotermes diversus
  • Feeding Stimulants
  • Aspartic acid
  • Glutamic acid
  • Lecithin
  • Hydroquinone
  • Urea