راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله در مجله گیاه پزشکی

 

 مجله گیاهپزشکی [1] مقالات اصیل (Original Article) و گزارش های کوتاه (Short communication) مرتبط با حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی را که با رعایت نکات زیر به زبان فارسی با چکیده انگلیسی نوشته شده اند، جهت چاپ مورد بررسی قرار می دهد. همچنین این مجله، مقالات یا گزارش های کوتاه انگلیسی با خلاصه فارسی را نیز به چاپ می رساند. این مجله هزینه ای بابت چاپ مقاله از نویسندگان دریافت نمی‌کند. 

 

الف- شرایط کلی :

1-مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که نویسنده مسئول فرم تعهد نامه را که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است، هنگام ثبت مقاله، ارسال نماید. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول می‌باشد. فرم تعهد نامه در تارنمای مجله در دسترس است. این فرم پس از تکمیل به امضای نویسندگان رسیده و به عنوان فایل مکمل بارگذاری شود.   

2- نظر به قدمت مجله گیاه پزشکی و چاپ مقالات در حوزه های مختلف حشره شناسی و بیماری شناسی،  به نویسندگان توصیه می‌شود از مقالات مرتبط با تحقیق خود در آرشیو مجله نیز استفاده نمایند. 

3- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده/نویسندگان بوده و مسئولیت صحت مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسندگان است. 

4- تلاش مجله این است که داوری مقالات انگلیسی در کمتر از دو (2) ماه و داوری مقالات فارسی در کمتر از سه (3) ماه انجام پذیرد.

5- این مجله هیچ مبلغی رابرای بررسی، داوری اولیه و چاپ مقاله (فارسی و انگلیسی) از نویسندگان دریافت نمی‌کند. 

6- مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

7- تمام صفحه های مقاله دارای شماره بوده و با احتساب جدول ها و شکل ها و منابع، حداکثر در 7500 کلمه تنظیم شده باشد.

8- در خصوص مقالات فارسی، قبل از صدور پذیرش مقاله، نیاز است که نویسندگان، خلاصه مقاله انگلیسی را پس از تأیید نهایی از جانب مجله، به منظور ادیت توسط ویرایشگر نیتیو  به یک موسسه معتبر ویرایشی ارسال نمایند. در این ارتباط یکی از موسسات معتبر، موسسه رادان می‌باشد.                                    ( http://englishedit.ir/

در ادامه نیاز است که نویسندگان نسخه ادیت شده همراه با گواهی ادیت را به مجله ارسال نماید تا پذیرش مقاله صادر شود.                      

9- هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز بوده و هرگونه تغییر در ترتیب نویسندگان و متن مقاله پس از پذیرش نهایی قابل قبول نخواهد بود.

10- در تمام مراحل داوری نیاز است که نویسندگان تغییرات انجام شده در نسخه اصلاح شده را (مطابق با نظر و پیشنهادات داوران) با فونت قرمز مشخص نماید و سپس به مجله ارسال نماید. ارسال مقالات اصلاح شده بدون رعایت این مهم، برگشت داده خواهد شد.   

11-  هیأت تحریریه نسبت به ارایه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی باشد.

12- چنانچه در هر مرحله از روند بررسی مقاله، مجله متوجه مغایرتی در اصول اخلاقی و علمی مرتبط با چاپ مقالات توسط نویسنده/نویسندگان مقاله شود، مختار است یک طرفه ادامه روند بررسی مقاله را متوقف نموده و آن را حذف نماید (Retract).  

 

ب- روش نگارش:

1- مقاله باید با قطع A4 و حاشیه 2/5 سانتی متر از هر طرف، در نرم افزار Word 2010 تهیه و به صورت تک ستونی تایپ شود. 

2- شماره صفحات در وسط و پائین صفحات درج شود.

3- در متن مقاله از نوشتن واژه‌های انگلیسی خودداری شود و از معادل فارسی این واژه ها استفاده شود. خود عبارت یا واژه انگلیسی در زیرنویس همان صفحه آورده شود. شماره زیرنویس ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شود.

4- واحدهای بکار رفته در متن باید مطابق با سیستم بین المللی (SI) باشد.

5- تمام جدول ها و شکل ها دارای دو عنوان فارسی و انگلیسی بوده و باید در جای مناسب و مورد نظر نویسندگان محترم در متن مقاله آورده شوند. از آوردن جدول ها و شکل ها در انتهای مقاله پرهیز شود.

6- اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (.) نوشته شوند.

7- اسامی علمی بکار رفته در متن و فهرست منابع باید به صورت ایتالیک نوشته شود.

8- اسامی علمی در اولین بار همراه با نام مولف و در صورت تکرار خلاصه اسم جنس (حرف اول جنس)  آورده شود. در خصوص مقالات تاکسونومی، این موضوع در هر پاراگراف رعایت شود.

  

ج - مشخصات و ترتیب بخش های مختلف مقاله:

برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، عنوان کوتاه مقاله (حداکثر 40 کاراکتر)، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و آدرس علمی نویسنده/نویسندگان به فارسی و انگلیسی باشد. همچنین پست الکترونیکی، شماره تماس و آدرس کامل پستی نویسنده مسئول* در این صفحه آورده شود. برگ شناسه باید در فایل جداگانه‌ای (word) تهیه شده و هنگام ثبت نام به عنوان فایل مکمل بارگذاری گردد. با توجه به دوسو کور بودن روند داوری مجله، از قرار دادن نام نویسندگان در متن مقاله خودداری شود.  

1- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

2- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در  250 کلمه (حداقل در 150 کلمه) که حاوی بیان مسئله، هدف های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج کلی پژوهش مقاله (پژوهش) باشد. تمام متن چکیده فارسی در یک پاراگراف نوشته شود.

3- کلید واژه ها: واژه های مهم فارسی پس از چکیده، حداکثر در 5 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند. از واژه های بکار رفته در عنوان مقاله، به عنوان واژه های کلیدی استفاده نشود.

4- مقدمه: شامل تعریف مسأله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

5- مواد و روش ها: شامل زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری، طرح آزمایشی و روش آماری به کار گرفته شده در مطالعه می‌باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

6- نتایج: حاوی ارایه‌ی نتایج حاصله و یافته های پژوهشی به روش های مختلف از قبیل نوشتاری، شکل و یا جدول می باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) جداً خودداری شود. تمامی جدول ها و شکل ها در متن مقاله و در جای مناسب و مدنظر نویسنده/نویسندگان محترم آورده شود. از آوردن جدول ها و شکل ها در انتهای مقاله پرهیز شود. برای تنظیم جدول، شکل و معادله به صورت زیر عمل شود:

  • جدول: عنوان تمامی جدول ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در بالای جدول نوشته شود. عنوان جدول باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب جدول باشد. برای تنظیم عنوان جدول، پس از ذکر کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود. در سطر پایینی عنوان فارسی، عنوان انگلیسی جدول آورده می شود. پس از ذکر کلمه "Table" و شماره آن، نقطه و بعد عنوان انگلیسی آورده شود.

-          عنوان سطر، ستون و همچنین اعداد متن جدول به انگلیسی نوشته شود و بر این اساس جدول نیز باید چپ چین تنظیم شود.

-          کلیه خطوط عمودی و افقی در تنظیم جدول حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستون ها و خط افقی انتهای جدول رسم شود.      

  • شکل: تمامی نمودارها، شکل ها و عکس ها با فرمت JPEG یا TIFF با حداقل وضوح  dpi 300 تهیه شده و همگی با عنوان "شکل" در جای مناسب در متن فایل مقاله (با فرمت word) قرار داده شوند. عنوان شکل باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب و داده های آن شکل باشد. عنوان فارسی و انگلیسی در زیر شکل و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان فارسی شکل، بعد از کلمه  "شکل" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود. در پایین عنوان فارسی، عنوان انگلیسی شکل آورده می شود. پس از ذکر کلمه "Figure" و شماره آن، نقطه و بعد عنوان انگلیسی آورده شود.  

-          محورهای نمودار و کلیه اعداد روی محورها و داخل نمودار باید به انگلیسی درج شود و شکل به صورت چپ چین تنظیم شود.

  • معادله: کلیه معادلات یا فرمول ها باید در سیستم فرمول نویسی Word تایپ شود.

 

در پائین، یک جدول به صورت نمونه آورده شده است:  

 

 

 

در پائین، یک شکل به صورت نمونه آورده شده است: 

  

 

 

 

 7- بحث: در این بخش از تکرار مطالب نتایج خودداری شود و باید حاوی توضیحات علل نتایج حاصله و روابط بین آنها و بحث های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شود. همچنین پیشنهادات علمی و عملی مبتنی بر نتایج بدست آمده ارایه شده و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود. در پایان در نتیجه گیری نهایی در حد یک پاراگراف ، نتیجه مهم و نوآوری این تحقیق آورده شود.     

8- سپاس‌گزاری: در این بخش، حداکثر در چهار سطر از سازمان ها، تأمین کنندگان بودجه و امکانات و همچنین اشخاصی که در این تحقیق کمک کرده اند، سپاس‌گزاری شود.

9- منابع: نحوه تنظیم منابع به جزئیات در ادامه مطلب توضیح داده شده است.

10- چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract): چکیده مقاله به زبان انگلیسی، ترجمه مبسوط محتوای چکیده فارسی مقاله بوده و شامل حداقل 400 و حداکثر 700 کلمه باشد.  تاریخ‌های فارسی در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی برگردانده شوند. چکیده انگلیسی دارای بخش‌های زیر می باشد:

 

Background and Objectives

Materials and Methods

Results

Discussion

Keywords

 

 

-          نحوه استناد به منابع در متن مقاله

علاوه بر منابع انگلیسی، کلیه منابع فارسی مورد استفاده نیز باید در متن مقاله به زبان انگلیسی آورده شوند و سال آنها از شمسی به میلادی برگردانده شود مانند (Rasekh et al., 2019). چنانچه چند منبع در انتهای یک جمله آورده شوند به ترتیب سال آورده شده و برای جداسازی آنها از ویرگول نقطه (;) استفاده شود مانند (Smith, 1999; Smith and Samuel, 2009). اگر تعداد نویسندگان یک منبع بیشتر از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس همکاران (et al., غیر ایتالیک) نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذکر شود مانند (Samuel et al., 2008).    

در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جملات خودداری شده و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارایه شوند. اما چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام گیرد و اسامی فارسی نیز باید به انگلیسی و سال شمسی به میلادی برگردان شود. نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می گیرند به ترتیب به صورت: Izadpanah (1988) ،  Davachi and Esmaili (1965) و  Samuel et al. (2008) می باشد.

 

-          تنظیم منابع در انتهای مقاله

کلیه منابع مورد استفاده فارسی به زبان انگلیسی درآمده و سال شمسی به میلادی برگردانده شود. در انتهای منابع فارسی که دارای چکیده انگلیسی می باشند عبارت (In Farsi with English summary) و در مورد منابع فارسی بدون چکیده انگلیسی عبارت (In Farsi) قید شود. منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول و در صورت لزوم، نویسندگان بعدی مرتب شوند. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a ، b ، c  ... ، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. در منابعی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر است، پنج نفر اول آورده شود و در ادامه نام نفر پنجم et al. ذکر شود.

الف) مجلات علمی

 

Hagen, K.S. 1962. Biology and ecology of predaceous coccinellidae. Annual Review of Entomology, 7: 289-326.

 

Ebrahimi, E., Pintureau, B., and Shojai, M. 1998. Morphological and enzymatic study of the genus Trichogramma in Iran. Applied Entomology and Physiology, 66 (1): 122-141 (In Farsi with English summary).

 

ب) سند یا گزارش اینترنتی

    - همراه با نام نگارنده

 

Edwards, W. 2002. Farm machinery selection. Retrieved September 3, 2008, Iowa State University, University Extension, from http:/www.extension.iastate.edu/Publications

 

    - بدون نام نگارنده

 

Food and Agriculture Organization. 2000. Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity

 

 ج) پایان‌نامه‌ ارشد و رساله دکتری

 

Toosi, M. 2016. Investigation on intraguild predation between ladybird, Hippodamia variegata and a parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum natural enemies of Aphis gossypii on cucumber plant. M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

 

van Steenis, M. 1995. Evaluation and application of parasitoids for biological control of Aphis gossypii in glasshouse cucumber crops. Ph.D. Thesis, Wageningen University. Wageningen, Netherland.    

 

د) همایش ها

 

Mashhadi Jafarloo, M., Bayat Asadi, H., and Talebi Chaichi, P. 1988. Report on potentiality of Trichogramma spp. in egg parasitism of codling moth (laspersia pomonella L. ) in East Azabaijan province. Proceedings of the 13th Iranian plant Protection Congress, Karaj, Iran. P. 160.

 

ه) کتاب

 

Esmaili, M. 1991. Important pests of fruit trees. Nashr-e- Sepehr Publication, Tehran. (In Farsi).

 

Danchin, E., Giraldeau, L., and Cezilly, F. 2008. Behavioural Ecology. Oxford University Press. New York.

 

و) یک فصل از یک کتاب تدوین شده (Edited book)

 

Scholler, M., and Flinn, P.W. 2000. Parasitoid and predators. In Subramanyam, B., & Hagstrum, D. W. (Eds.). Alternative to pesticides in stored-product IPM. Springer Science & Business Media. pp. 229-271.

 

Fields, P.G. 1998. Diatomaceous earth: advantages and limitations. In Jin, Z., Liang, Q., Liang, Y., Tan, X. and Guan, L. (Eds.) Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-Product Protection, Sichuan Publishing House of Science and Technology, Beijing, China, pp: 781-784.

 

روش نگارش گزارش های کوتاه (Short communication)

این نوع مقالات ساختاری مشابه مقالات پژوهشی دارند اما نتایج و بحث آن می تواند با هم در یک بخش آورده شوند. با توجه به یافته های اندک، گزارش کوتاه با احتساب جدول ها، شکل ها و منابع، حداکثر در 3000 کلمه تنظیم شود. حداکثر تعداد منبع ارجاع شده در گزارش های کوتاه نباید از 15 منبع بیشتر باشد.

 

 

 فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله

الف- فاصله ها:

فاصله سطرها               1    سانتی متر

تو رفتگی برای متن        0/5  سانتی متر

ج- نوع و اندازه قلم ها:

عنوان فارسی مقاله

B Zar (Font 14, Bold)

چکیده فارسی

B Zar (Font 11, Bold)

کلید واژه های فارسی

B Zar (Font 12, Bold)

متن فارسی

B Zar (Font 12)

عناوین فرعی متن فارسی

B Zar (Font 12, Bold)

پاورقی (زیرنویس) فارسی

B Zar (Font 10)

پاورقی (زیرنویس) انگلیسی

Times New Roman (Font 10)

 

 

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman (Font 12, Bold)

متن چکیده انگلیسی و منابع

Times New Roman (Font 12)

کلید واژه های انگلیسی

Times New Roman (Font 12, Bold/Italic)

 

 

اسامی فارسی نویسندگان (در برگ شناسه)

B Zar (Font 11)

اسامی انگلیسی نویسندگان (در برگ شناسه)

Times New Roman (Font 12)

 

 

 

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

 

فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله:

1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. برگه شناسه 3. فرم تعهد نامه