راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله در مجله گیاه پزشکی

 

 مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) [1] مقالات اصیل (Original Article) مرتبط با حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی را که با رعایت نکات زیر به زبان فارسی با چکیده انگلیسی نوشته شده اند، جهت چاپ مورد بررسی قرار می دهد. همچنین این مجله، مقالات کامل و گزارش کوتاه به انگلیسی (با خلاصه فارسی) را نیز به چاپ می‌رساند. این مجله هزینه‌ای بابت داوری و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نمی‌کند. 

 

الف- شرایط کلی :

1-مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که فرم تعهد نامه و تعارض منافع  که به امضای نویسنده مسئول رسیده است، هنگام ثبت مقاله به عنوان فایل مکمل بارگذاری شده باشد.   

2- نظر به قدمت مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی) و چاپ مقالات در حوزه های مختلف حشره شناسی و بیماری شناسی،  به نویسندگان پیشنهاد می‌شود که از مقالات مرتبط با تحقیق خود موجود در آرشیو مجله استفاده نمایند. برای یافتن مقالات مرتبط، نویسندگان می‌توانند از لینک جستجوی فارسی برای کلید واژه‌های فارسی و همچنین از لینک جستجوی انگلیسی برای کلید واژه‌های انگلیسی استفاده نمایند.

3- مقاله بایستی مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده/نویسندگان بوده و مسئولیت صحت مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسندگان است. 

4- تلاش مجله این است که داوری مقالات فارسی و انگلیسی ارسالی به مجله، در کمتر از دو ماه انجام پذیرد. 

5- مقالات انگلیسی پذیرش شده نسبت به مقالات فارسی، در اولویت چاپ قرار دارند. 

6- این مجله هیچ مبلغی بابت بررسی، داوری و چاپ مقاله (فارسی و انگلیسی) از نویسندگان دریافت نمی‌نماید. 

7- مقاله ارسالی نباید قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

8- صفحه‌های مقاله باید دارای شماره بوده و با احتساب جدول ها و شکل ها و منابع، حداکثر در 7500 کلمه تنظیم شده باشد.

9- در خصوص مقالات فارسی، قبل از صدور پذیرش مقاله، نیاز است که نویسندگان نسخه نهایی خلاصه مقاله انگلیسی را پس از تأیید مجله، جهت ادیت به یک موسسه معتبر ویرایشی ارسال نمایند. در این ارتباط موسسات معتبر زیر پیشنهاد می شود:                                   

موسسه رادان ( http://englishedit.ir/)،      ترجمیک (https://tarjomic.com/)

در ادامه نیاز است که نویسندگان نسخه ادیت شده را همراه با فایل ترک چنج و گواهی ادیت به مجله ارسال نماید تا پذیرش مقاله صادر شود. 

10- به منظور تشویق نویسندگان به ارسال مقالات انگلیسی، پس از انجام روند داوری، ادیت نیتیو مقاله توسط یک موسسه معتبر انجام شده و هزینه آن برعهده مجله گیاه‌پزشکی خواهد بود. در این ارتباط، نسخه ادیت شده مقاله (به صورت ترک چنح) به نویسنده مسئول ارسال شده و بعد از دریافت نسخه اصلاح شده، پذیرش نهایی صادر خواهد شد.   

11- هیئت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز بوده و هرگونه تغییر در ترتیب نویسندگان و متن مقاله پس از پذیرش نهایی قابل قبول نخواهد بود.

12- در تمام مراحل داوری نیاز است که نویسندگان تغییرات انجام شده در نسخه اصلاح شده را (مطابق با نظر و پیشنهادات داوران) با فونت قرمز مشخص نماید و سپس به مجله ارسال نماید. ارسال مقالات اصلاح شده بدون رعایت این مهم، برگشت داده خواهد شد.   

13-  هیئت تحریریه نسبت به ارایه مدارک مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی باشد.

14- چنانچه در هر مرحله از روند بررسی مقاله، مجله متوجه مغایرتی در اصول اخلاقی و علمی مرتبط با چاپ مقالات توسط نویسنده/نویسندگان مقاله شود، مختار است یک طرفه ادامه روند بررسی مقاله را متوقف نموده و آن را حذف نماید (Retract).  

 

ب- روش نگارش:

1- مقاله باید با قطع A4 و حاشیه 2/5 سانتی متر از هر طرف، در نرم افزار Word 2010 تهیه و به صورت تک ستونی تایپ شود. 

2- شماره صفحات در وسط و پائین صفحات درج شود.

3- در متن مقاله از نوشتن واژه‌های انگلیسی خودداری شود و از معادل فارسی این واژه ها استفاده شود. خود عبارت یا واژه انگلیسی در زیرنویس همان صفحه آورده شود. شماره زیرنویس ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شود.

4- واحدهای بکار رفته در متن باید مطابق با سیستم بین المللی (SI) باشد.

5- تمام جدول ها و شکل ها دارای دو عنوان فارسی و انگلیسی بوده و باید در جای مناسب و مورد نظر نویسندگان محترم در متن مقاله آورده شوند. از آوردن جدول ها و شکل ها در انتهای مقاله پرهیز شود.

6- در اعداد اعشاری، در نوشتار فارسی از اعشار (/) و در نوشتار انگلیسی از نقطه (.) استفاده شود.

7- اسامی علمی بکار رفته در متن و فهرست منابع باید به صورت ایتالیک نوشته شود.

8- اسامی علمی در اولین بار همراه با نام مولف و در صورت تکرار خلاصه اسم جنس (حرف اول جنس)  آورده شود. در خصوص مقالات تاکسونومی، این موضوع در هر پاراگراف رعایت شود.

  

ج - مشخصات و ترتیب بخش های مختلف مقاله:

برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، عنوان کوتاه مقاله (حداکثر 50 کاراکتر)، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی و آدرس علمی نویسنده/نویسندگان به فارسی و انگلیسی باشد. همچنین پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول* در این صفحه آورده شود. برگ شناسه باید در فایل جداگانه‌ای (word) تهیه شده و هنگام ثبت نام به عنوان فایل مکمل بارگذاری گردد. با توجه به دوسو کور بودن روند داوری مجله، از قرار دادن نام نویسندگان در متن مقاله خودداری شود. برگه شناسه و نسخه نمونه این برگه قابل دانلود می باشد.  

1- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

2- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداکثر در  250 کلمه (حداقل در 150 کلمه) که حاوی بیان مسئله، هدف های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج کلی پژوهش مقاله (پژوهش) باشد. تمام متن چکیده فارسی در یک پاراگراف نوشته شود.

3- کلید واژه ها: واژه های مهم فارسی پس از چکیده، حداکثر در 5 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند. از واژه های بکار رفته در عنوان مقاله، به عنوان واژه های کلیدی استفاده نشود.

4- مقدمه: شامل تعریف مسأله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

5- مواد و روش ها: شامل زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری، طرح آزمایشی و روش آماری به کار گرفته شده در مطالعه می‌باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

6- نتایج: حاوی ارایه‌ی نتایج حاصله و یافته های پژوهشی به روش های مختلف از قبیل نوشتاری، شکل و یا جدول می باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) جداً خودداری شود. تمامی جدول ها و شکل ها در متن مقاله و در جای مناسب و مدنظر نویسنده/نویسندگان محترم آورده شود. از آوردن جدول ها و شکل ها در انتهای مقاله پرهیز شود. برای تنظیم جدول، شکل و معادله به صورت زیر عمل شود:

  • جدول: عنوان تمامی جدول ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در بالای جدول نوشته شود. عنوان جدول باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب جدول باشد. برای تنظیم عنوان جدول، پس از ذکر کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود. در سطر پایینی عنوان فارسی، عنوان انگلیسی جدول آورده می شود. پس از ذکر کلمه "Table" و شماره آن، نقطه و بعد عنوان انگلیسی آورده شود.

-          عنوان سطر، ستون و همچنین اعداد متن جدول به انگلیسی نوشته شود و بر این اساس جدول نیز باید چپ چین تنظیم شود.

-          کلیه خطوط عمودی و افقی در تنظیم جدول حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستون ها و خط افقی انتهای جدول رسم شود.      

  • شکل: تمامی نمودارها، شکل ها و عکس ها با فرمت JPEG یا TIFF با حداقل وضوح  dpi 300 تهیه شده و همگی با عنوان "شکل" در جای مناسب در متن فایل مقاله (با فرمت word) قرار داده شوند. عنوان شکل باید کامل باشد و بدون نیاز به متن مقاله، خود به تنهایی گویای کامل مطالب و داده های آن شکل باشد. عنوان فارسی و انگلیسی در زیر شکل و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان فارسی شکل، بعد از کلمه  "شکل" و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود. در پایین عنوان فارسی، عنوان انگلیسی شکل آورده می شود. پس از ذکر کلمه "Figure" و شماره آن، نقطه و بعد عنوان انگلیسی آورده شود.  

-          محورهای نمودار و کلیه اعداد روی محورها و داخل نمودار باید به انگلیسی درج شود و شکل به صورت چپ چین تنظیم شود.

  • معادله: کلیه معادلات یا فرمول ها باید در سیستم فرمول نویسی Word تایپ شود.

 

در پائین، یک جدول به صورت نمونه آورده شده است:  

 

 

 

در پائین، یک شکل به صورت نمونه آورده شده است: 

 

 

7- بحث: در این بخش از تکرار مطالب نتایج خودداری شود و باید حاوی توضیحات علل نتایج حاصله و روابط بین آنها و بحث های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شود. همچنین پیشنهادات علمی و عملی مبتنی بر نتایج بدست آمده ارایه شده و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود. در پایان در نتیجه گیری نهایی در حد یک پاراگراف ، نتیجه مهم و نوآوری این تحقیق آورده شود.     

8- سپاس‌گزاری: در این بخش، حداکثر در چهار سطر از سازمان ها، تأمین کنندگان بودجه و امکانات و همچنین اشخاصی که در این تحقیق کمک کرده اند، سپاس‌گزاری شود. آوردن سپاس‌گزاری در مقاله ضروری است.  

9- منابع: نحوه تنظیم منابع به جزئیات در ادامه مطلب توضیح داده شده است.

10- چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract): چکیده مقاله به زبان انگلیسی، ترجمه مبسوط محتوای چکیده فارسی مقاله بوده و شامل حداقل 650 و حداکثر 700 کلمه باشد.  تاریخ‌های فارسی در متن چکیده انگلیسی به تاریخ‌های میلادی برگردانده شوند. چکیده انگلیسی دارای بخش‌های زیر می باشد:

 

Background and Objectives

Materials and Methods

Results

Discussion

Keywords

 

 

-          نحوه استناد به منابع در متن مقاله

* علاوه بر منابع انگلیسی، کلیه منابع فارسی مورد استفاده نیز باید در متن مقاله به زبان انگلیسی آورده شوند و سال آنها از شمسی به میلادی برگردانده شود.

* چنانچه چند منبع در انتهای یک جمله آورده شوند به ترتیب سال آورده شده (چپ به راست به ترتیب از قدیم به جدید) و برای جداسازی آنها از ویرگول نقطه (;) استفاده شود مانند (Smith, 1999; Smith & Samuel, 2009).

 

* اگر تعداد نویسندگان منبع یک نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده و  پس از آن سال انتشار منبع ذکر شود مانند (Smith, 2010).    

* اگر تعداد نویسندگان منبع دو نفر باشد، بین نام خانوادگی دو نویسنده & آورده شده و بعد از آن سال انتشار منبع ذکر شود مانند

(Kirchoff & Cook, 2016).   

* اگر تعداد نویسندگان منبع بیشتر از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت  et al (به صورت غیر ایتالیک) نوشته شود، بعد از آن، سال انتشار منبع ذکر شود مانند (Anderson et al., 2006; McLean et al., 2012).    

 

* ضروری است که منابع ارجاع شده در متن، در داخل پرانتز با فونت فارسی (B zar) قرار داده شوند و از پرانتز با فونت انگلیسی استفاده نشود. 

* در ارجاع به منابع تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جملات خودداری شده و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارایه شوند. اما چنان‌چه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام گیرد و اسامی فارسی نیز باید به انگلیسی و سال شمسی به میلادی برگردان شود. نحوه ارجاع به این منابع در ابتدای جمله بر حسب تعداد نگارنده به صورت زیر می‌باشد:

دارای یک نگارنده:    Izadpanah (1988)

دارای دو نگارنده:     Davachi and Esmaili (1965)

دارای بیش از دو نگارنده:     Samuel et al. (2008)

 

-          نحوه تنظیم منابع در انتهای مقاله

- کلیه منابع مورد استفاده فارسی به زبان انگلیسی درآمده و سال شمسی به میلادی برگردانده شود.

- در انتهای منابع فارسی که دارای چکیده انگلیسی می باشند عبارت    (In Farsi with English summary) و در مورد منابع فارسی بدون چکیده انگلیسی عبارت (In Farsi) قید شود.

- منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول و در صورت لزوم، نویسندگان بعدی مرتب شوند.

- منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می شوند.

- منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان، باید با حروف a ، b ، c  ... ، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. 

 

- تنظیم منابع در انتهای مقاله بر اساس روش  The American Psychological Association (APA) می باشد. 

- دستورالعمل تنظیم منابع را از اینجا دانلود نمایید. 

 

روش نگارش گزارش های کوتاه به انگلیسی (Short communication)

این نوع مقالات ساختاری مشابه مقالات پژوهشی دارند اما نتایج و بحث آن می تواند با هم در یک بخش آورده شوند. با توجه به یافته های اندک، گزارش کوتاه با احتساب جدول ها، شکل ها و منابع، حداکثر در 3000 کلمه تنظیم شود. حداکثر تعداد منبع ارجاع شده در گزارش های کوتاه نباید از 15 منبع بیشتر باشد.

 

 فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله

الف- فاصله ها:

فاصله سطرها               1    سانتی متر

تو رفتگی برای متن        0/5  سانتی متر

ج- نوع و اندازه قلم ها:

عنوان فارسی مقاله

B Zar (Font 14, Bold)

چکیده فارسی

B Zar (Font 11, Bold)

کلید واژه های فارسی

B Zar (Font 12, Bold)

متن فارسی

B Zar (Font 12)

عناوین فرعی متن فارسی

B Zar (Font 12, Bold)

پاورقی (زیرنویس) فارسی

B Zar (Font 10)

پاورقی (زیرنویس) انگلیسی

Times New Roman (Font 10)

 

 

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman (Font 14, Bold)

متن چکیده انگلیسی و منابع

Times New Roman (Font 12)

کلید واژه های انگلیسی

Times New Roman (Font 12, Bold/Italic)

 

 

اسامی فارسی نویسندگان (در برگ شناسه)

B Zar (Font 11)

اسامی انگلیسی نویسندگان (در برگ شناسه)

Times New Roman (Font 12)

 

 

 

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

 

فایل‌های ارسالی هنگام ثبت اولیه مقاله:

1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. برگه شناسه 3. فرم تعهد نامه و تعارض منافع