خسارت موریانه شن (Psammotermes hybostoma Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae روی سه گیاه دست کاشت عرصه های شنی خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sand-termite Psammotermes hybostoma Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae) Damage to Three Plant Species Used in Biological Stabilization of Sand Dunes in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • M. Omidbakhsh 1
  • E. Soleymannejadian 2
  • B. Habibpour 2
  • M. H. Asareh 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand termite
  • Psammotermes hybostoma
  • Tamarlx
  • Calotropis