فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

نوع مقاله: علمی پژوهشی-فارسی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سخت بالپوشان خانواده Carabidae اغلب شکارگران قابل توجهی برای آفات عمومی محصولات کشاورزی هستند. با توجه به وسعت و تنوع طبیعی شهرستان جیرفت به خصوص مناطق کشاورزی، در این تحقیق فون این خانواده در مناطق مختلف کشاورزی شهرستان جیرفت بررسی شد. با استفاده از روش های مختلف مانند جمع آوری با دست، تله گودالی و تله نوری در سالهای 1391-92، در مجموع 30 گونه و زیرگونه از 21 جنس و 10 زیر خانواده از سخت بالپوشان Carabidae در این شهرستان جمع آوری و شناسایی گردید. اکثر گونه ها توسط تله گودالی جمع‌آوری شدند. در این بین گونه ای از جنس Acinopus sp. برای دنیا جدید بود که بررسی های بیشتر روی آن ادامه دارد. از بین گونه‌های جمع آوری شده بجز 7 گونه بقیه برای استان کرمان جدید بود. نمونه برداری در دو منطقه گرمسیر و سردسیر در شهرستان جیرفت انجام شد و در کل تنوع گونه‌‌ها در این دو منطقه با فاصله 75 کلیومتر با هم متفاوت بود. از بین همه گونه ها‌Pheropsophus (Stenaptinus) arabicus دارای بالاترین تراکم در جمع آوری ها بود. از آنجا که مدیریت زیستگاه نقش مهمی را در حفاظت سوسک‌های زمینی ایفا می کند، ایجاد پناهگاه مناسب در مزرعه برای اینگونه حشرات و سم پاشی نکردن این پناهگاهها جهت افزایش تنوع زیستی و حفاظت این گونه‌ها در برابر شرایط محیطی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fauna of Carabid beetles in agricultural fields of Jiroft

نویسندگان [English]

  • Leila Adeli
  • Mehdi Esfandiari
  • Praviz Shishehbor
  • Mohammad Saeed Mossadegh
چکیده [English]

Beetles of Carabidae or ground beetles are one of the most well-known groups of Coleoptera. Most of them are considerable predators of common agriculture pests. Because of the vast and diverse agriculture areas in Jiroft, we studied the fauna of Carabidae in different agriculture crop lands of Jiroft. Different methods such as hand picking, pit fall traps and light traps were used in this study, during 2012-2013. In total, 30 species and subspecies belonging to 21 genera and 10 subfamilies of carabid beetles were collected and identified. Most of the species were collected by pit fall traps. One species of the genus Acinopus was new for science, but needs further examinations. All species, except 7 were new to the fauna of Kerman province. Sampling in two climatically different, but geographically close (75kms) regions showed that species diversity differed between two regions. The species Pheropsophus (Stenaptinus) arabicus had the highest density among collected species. Regarding the role of habitat management in protecting natural enemies such as ground beetles, it is suggested that providing places as refugies for such insects in field boundaries and preventing application of pesticides can protect such insects and enhance their species diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ground beetles
  • species diversity
  • agricultural ecosystems
  • Jiroft
  • Carabidae