دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی-فارسی

واکنش ارقام مختلف انار (Punica granatum) نسبت به نماتد ریشه‏‌گرهی Meloidogyne incognita race 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22055/ppr.2022.17475

محمد محمودی سرابی؛ مجید اولیا


بررسی شدت واکنش و علایم‌ آلودگی در ارقام مرکبات حساس به ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22055/ppr.2022.17660

سید مهدی بنی هاشمیان؛ احمد روحی‌بخش؛ نیلوفر پژوهش؛ مالک قاسمی


گونه‌های شایع نماتدهای مولد زخم ریشه (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم و جو استان خوزستان و وضعیت آلودگی مزارع به آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22055/ppr.2022.17742

علیرضا احمدی؛ زهرا تنهامعافی